تایم فرند | Time Friend

چالش نظرتو

لینک شخصی خودت رو بساز تا بدونی دوستات در موردت چه نظری دارن ؟

👇👇 سوالات 👇👇

۱-اولین باری که تو رو دیدن چه حسی بهت داشتن؟

۲- بهترین و بد ترین اخلاق تو از نظر دوستات؟

۳- از نظرشون چه نوع آدمی هستی ؟

۴- اولین باری که دیدنت کی بوده ؟