1- تو سال جدید واسه دوستت دلصا چه آرزویی داری ؟

در ضمن خودت هم میتونی این چالش رو ایجاد کنی و نظر دوستاتو در مورد خودت بدونی

ایجاد چالش جدید

پیام هایی که ارسال شده است را مشاهده کن

نمایش پیام های دریافتی